c80dd1c90e882521db060990ad6c3ff7.js, cf5122263e61eeabd123e281b22875bd.js, 8da62bfdb482b888be57b0d1b34f9b26.css, a6c9c9ec2a148f7aa04977619bb78751.js, 650a6ffb9ee6d0c2039af43ce8e74b11.css, 5c7689625b87d70ccbf70f1c3a0c9145.css, 03269905df8efdedc53566f1d1e2a439.js, e309644cf7303839ef252a86aa48cb3c.css, 87a04c6a81f0ae1ca9505d726b172c56.js, a4cdfc096d9a6a4f488c19bb42beee9c.css, 35a4642b50f39044044e492652e76846.css, ed866663e19e1b56f76225b139cd0b6b.css, cf98c7d9143de0ce23b3c14f532650de.css, 65ded76f35024cb948f87603a09e3369.js, 8f87f2e0f6cd2743be1fd9fc3aaac9ed.css, 29592d7f2cd20cf70fa85eaaaacc3cde.css, 98fda1e57dac062a8b7f2669639b181a.css, e94ecc6595fec1e90cddd524fc8c1544.css, 17e7768f8d8e7ab34d2a29c554274f4f.css, 04c3d63026c4876a22cac33e8d269866.js, 377e728c8acb3b4950b31e23d5ad31ee.css, 724ec22b328e6d60567dd211c3978dc4.css, 37e49c56a92fd2dadbbcdc8d15d0d8dd.css, 123804024a36470c5a530da6220faa25.js, 2ad2020f7049a6f3513afacf08729a8a.css, 647ab3d39930aad32321fb8be3aea4cc.js, 88e66acd3996fb75bb1c34fb5b65133e.js, 958f27374af7b58667a4850b57ff7a59.css, 2b1a2717eacccd83bd2057b9f7e37578.css, 923a8599142eaed6f1a5ecaf9ca1402a.js, 01f7b020e8ac6a095cbb2c13b1f1855f.css, 1ca8d8442b19bd52808523ad392ed8f7.js, ead797f47bc23512c84cbafa21007322.js, e4c479fb56ad78a64f94611dfbe30e0a.css, d9fbc8478f98b178a509a43d6bc29c4b.js, 485f1fd05b782ea4b6c8cd4af3b9f48d.js, cc5fc3835c9e5fb24de950908b56050c.js, bd7732906e91fa7e3d78f25fc5589ec4.css, b476dd7a6136454b15f1737784875b54.js, fae5973e5e16dee843b00d3e8e3a5bb2.js, 088786edd9eb9e2072080f656c1bd189.css, d1f629326ad3d4a892c5a24f8f5d66dc.css, e5d4bf22b96a6c2a6a1970173906bede.css, cf8a77e3efe3df171ea8031f1fe7d286.js, 7650bc458be4038598948a9976958738.css,

Predĺžte si lehotu na podanie daňového priznania o 3 až 6 mesiacov. Využite odklad.

Nestíhate podať daňové priznanie v termíne? Pracovali ste v zahraničí a nemáte v rukách zahraničné potvrdenie o zdaniteľných príjmoch? Ako sa vyhnúť sankciám z daňového úradu?

Jednoducho si podanie daňového priznania odložte. O odklad daňového priznania si môžu požiadať fyzické osoby, ktoré pracovali v zahraničí, fyzické osoby - podnikatelia alebo právnické osoby.

O odklad termínu môžete požiadať aj v našej aplikácii do 31. 3. 2020. Po tomto termíne už žiadosť o odklad nie je možné podať.

V žiadosti o odklad uvediete, či máte alebo nemáte zahraničné príjmy. Keď máte príjmy iba zo Slovenska, ale nemáte zahraničné príjmy, môžete si požiadať o odklad maximálne na 3 mesiace tj. do 30. 6. 2020.

Ak ste však mali zahraničný príjem, či už v kombinácii s príjmom zo SR alebo plynúci iba zo zahraničia, podanie daňového priznania si môžete posunúť až o 6 mesiacov tj. do 30. 9. 2020. Je len na vás, o koľko mesiacov chcete podanie posunúť. Počet mesiacov uvediete v žiadosti.

V žiadosti vyberiete nový termín pre podanie daňového priznania. Tento termín je pre vás potom záväzný. V prípade, ak termín nedodržíte, bude daňový úrad považovať daňové priznanie za neskoro podané. Môže vám vymerať penále a pokutu vo výške od 30 eur až do 16 000 eur.


Žiadosť o odklad daňového priznania si môžete jednoducho spracovať na www.OnlinePriznanie.sk.

Predchádzajúci článok Ďalší článok