Potrebujem podať dokument na daňový úrad elektronicky. Ako mám postupovať?

Potrebujem podať dokument na daňový úrad...

S daňovým úradom je automaticky spojené podávanie daňového priznania. Na tento úrad však podávame aj iné dokumenty. Ak máte navyše povinnosť komunikovať s touto inštitúciou elektronicky, elektronicky musíte doručiť aj iné dokumenty. Aké dokumenty môžete podať na daňový úrad?

Niektoré dokumenty dokonca potrebujete podať opakovane v pravidelných intervaloch. V prípade, že nemáte zriadenú e-komunikáciu s daňovým úradom a pravidelne potrebujete podávať dokumenty, môžete ich podať tzv. v zastúpení. K opakovanému podávaniu slúži registrácia.

Ako vyplním registráciu a k čomu slúži?

K tomu, aby sme mohli podať dokumenty vo vašom mene, potrebujeme vyplnenú a podpísanú plnú moc.

Mám účtovný softvér a dokument si vygenerujem sám. Chcem však, aby ste za mňa podali e-dokumenty na daňový úrad. Ako mám postupovať?

  • v aplikácii si vyplníte registráciu
  • označíte typ dokumentov, ktoré potrebujete podať na daňový úrad
  • vyberiete interval opakovania podania dokumentov
  • po úhrade 14.9 € sa vygeneruje plná moc a zhrnutie registrácie
  • plnú moc podpíšete a pošlete nám ju na email: podpora@neotax.sk
  • zahájime proces na povolenie elektronického podávania dokumentov vo vašom mene na daňovom úrade
  • vo vami zvolených intervaloch nám pošlete dokumenty k e-podaniu vo formáte XML (napríklad v prípade daňového priznania k DPH) alebo vo formáte PDF (v prípade žiadostí)

Nemám účtovný softvér, dokumenty si sám neviem vygenerovať. Vyplnil som registráciu, čo ďalej?

O elektronickú komunikáciu s daňovým úradom sa postaráme. Teraz je rad na vás, aby ste:

  • si vyplnili aplikáciu na konkrétny e-dokument, ktorý ste si vybrali pri registrácii, prípadne si stiahli vzor k vyplneniu žiadosti
  • po vyplnení konkrétneho formulára nám stačí poslať vygenerovaný súbor vo formáte XML na podpora@neotax.sk vo vami zvolenom intervale (v prípade žiadosti súbor vo formáte PDF)
  • počkáte na potvrdzujúci e-mail o podaní dokumentu

Aké dokumenty môžete podať na daňový úrad?

Predchádzajúci článok Ďalší článok

Ďakujeme za správu. Čoskoro sa vám ozveme.