Platiteľ vs. neplatiteľ DPH

Platiteľ vs. neplatiteľ DPH

Kto je plátcom a kto neplátcom DPH?

Začínajúci podnikateľ si v začiatkoch podnikania kladie otázku:

Mám byť plátcom alebo neplátcom DPH?

Ak budem plátcom, môžem nakupovať tovar bez DPH? Vrátia mi už zaplatenú DPH?

Ako funguje princíp dane z pridanej hodnoty?

Kto je platiteľ DPH?

Platiteľom DPH nie je automaticky každý podnikateľ. Z praxe je zrejmé, že v začiatkoch podnikania podnikateľ nie je plátcom DPH.

Kedy je povinnosť byť platiteľom?

Povinnosť byť plátcom DPH vyplýva zo zákona, ak:

 • prekročíte počas 12 tich po sebe idúcich mesiacov podnikania obrat 49 790 eur (POZOR! Obrat sa sleduje za 12 mesiacov a nie za minulý rok. Môže sa stať, že obrat prekročíte v období od októbra do septembra nasledujúceho roka)
 • nakupujete tovar z EÚ, ktorého súhrnná hodnota v kalendárnom roku presiahne 14 000 eur
 • prijmete služby od zahraničnej osoby v rámci EÚ (napríklad reklama na Facebooku)

Ak teda nakupujete v zahraničí, treba sledovať výšku obratu.

Ako to funguje pri nákupe tovaru? Nakupujem s DPH či bez?

Iste si položíte otázku, či ako plátca DPH kupujete tovar bez DPH. Ak ste plátcom DPH, nakupujete tovar za celkovú cenu. To znamená, že na pokladničnom bločku alebo na faktúre zaplatíte celkovú cenu s DPH. Avšak čiastku, ktorá je uvedená ako položka DPH, dostanete späť. V konečnom dôsledku vám vratku na DPH vráti štát.

Ukážeme si to na príklade:

Pán Ján je platiteľom DPH. Nakúpil tovar od platiteľa DPH za 60 € s DPH. V tomto prípade mal pán Ján na faktúre tieto údaje:

 • Cena bez DPH: 50 €
 • DPH: 10 €
 • Cena s DPH: 60 €

Pán Ján zaplatil obchodníkovi 60 €. Súčasťou ceny bolo aj 20 % DPH v hodnote 10 €. Túto čiastku si Ján zapíše ako čiastku, ktorú na konci mesiaca bude chcieť od štátu vrátiť.

Ján vyfakturoval svojmu zákazníkovi iný tovar v hodnote 100 €. Keďže je platiteľ DPH, musí k tejto cene pripočítať 20 % DPH, ktoré je 20 €. Celková cena, ktorú mu zákazník zaplatí je teda 120 €. Na faktúre musí uviesť:

 • Cena bez DPH: 100 €
 • DPH: 20 €
 • Cena s DPH: 120 €

Sumu 20 €, ktoré tvorilo DPH mu zaplatil zákazník, pretože Ján figuruje ako správca dane z pridanej hodnoty. Ján má povinnosť túto čiastku odviesť na konci mesiaca štátu. Túto čiastku si zapíše do evidencie ako čiastku, ktorú musí odviesť štátu.

Ján iné faktúry za tento mesiac nemal. Kúpil tovar za 60 € a iný predal za 120 €. Keď sa pozrieme na čiastky DPH, ktoré si Ján vedie v evidencii, vidíme dve čiastky na dvoch rôznych stranách:

DPH na vratku: 10 € | DPH na odvod: 20 €

Keď si to zhrnieme, Ján dostal od zákazníka o 10 € viac ako zaplatil na DPH on sám. Od položky DPH na odvod štátu odpočíta DPH na vratku, ktorú chce od štátu vrátiť:

20 – 10 = 10 €

Keďže mu vyšlo, že má zaplatiť štátu 10 €, musí odviesť 10 € ako tzv. vratku DPH.

Na čo si dať pozor?

Plátca DPH musí myslieť na to, že musí pripočítať 20 % aj vtedy, ak je dodávateľ neplatiteľ DPH.

Kde sa robia najčastejšie chyby?

Bežne sa stáva chyba v tom, že platiteľ kúpi tovar od neplatiteľa sa musí naučiť stále pripočítať 20%, aj keď je dodávateľ neplatiteľ.

Na ukážku nám opäť poslúži príklad:

Pán Ján kúpi tovar za 200 € od neplatieľa DPH. Ďalej tento tovar predá zákazníkovi za 230 €. Na prvý pohľad je to v poriadku, veď zarobil 30 €.

Nie je to však celkom tak. Ján je plátcom DPH. Keď tovar za 230 € predá, je to konečná cena, ktorú mu zaplatil spotrebiteľ, a teda je vrátane DPH. Správne by mal mať faktúru vystavenú takto:

 • Cena bez DPH: 191.67 €
 • DPH: 38.33 €
 • Cena s DPH: 230 €

Keďže DPH 38.33 € musí ešte na konci mesiaca odviesť štátu, v konečnom dôsledku prerobil, pretože hodnota tovaru, ktorý predal je 191.67 € bez DPH.

38.33 € – 30 € = – 8.33 €

Kto je neplatiteľ DPH?

Ak neprekročíte vyššie popísané kroky, kedy musíte byť platiteľom, nevzťahuje sa na vás povinosť prihlásiť sa k plátcovstvu DPH. Budete figurovať ako neplatiteľ DPH a s DPH sa nemusíte vôbec zaoberať. Každému dodávateľovi zaplatíte za tovar v celkovej sume s DPH. Na faktúrach cenu nerozpisujete, ale fakturujete vždy ako jednotnú cenu. Niekedy sa uvádza ako cena celkom.

Na faktúre je vhodné uviesť “nie som platiteľom DPH”. V tomto prípade nemusíte každý mesiac riešiť daňové priznania k DPH.

Predchádzajúci článok Ďalší článok

Ďakujeme za správu. Čoskoro sa vám ozveme.