Blog

Daňové historky

Pivo je český (takmer) denný chlieb. Navyše, sú to mentalitou naši najbližší susedia, tak sa pozrime, ako sa pivo zdaňovalo práve tam.

17te a 18.te storočie sú v znamení samosprávy panovníka – absolutizmus. V jeho rukách bola všetka moc.

Typickým znakom Rímskeho kráľovstva (753 – 509 p. n. l.) boli nízke štátne výdavky a nulové dane. Aj keď to pre nás môže byť nepochopiteľné, dane neboli potrebné. Rímske kráľovstvo bolo úplne sebestačné.

Dane neboli v Grécku nikdy obľúbené. Ostatne ako nikde. Bohužiaľ snaha politikov získať priazeň a volebné hlasy za pomoci nízkych daní a vysokých vládnych príspevkov bola vždy enormná. A tak Vás asi neprekvapí, že už od čias antického Grécka si nielen Grécko, ale aj samotní Gréci žili, ako sa hovorí „nad svoje pomery“.

Egyptský daňový systém, na čele ktorého stál sám faraón, vznikol už v dobe 3 000 rokov pred naším letopočtom a mohol by sa stať zdrojom inšpirácie nejedného politika.

S prvými daňami sa stretávame už v období starej Mezopotámie. V kolíske našej civilizácie. V tom čase neboli dane platené vo forme peňazí, ako v súčasnosti, ale mali naturálnu podobu.

Ďakujeme za správu. Čoskoro sa vám ozveme.