Blog

Au Pair v Spojených štátoch amerických predstavuje spôsob starostlivosti o deti a zdieľať s nami veľa nezabudnuteľných zážitkov.

Kongres USA schválil stimulačný balíček, ktorého súčasťou je stimulačný šek v hodnote 1 200 USD zaslaný všetkým daňovým poplatníkom, ktorí spĺňajú určité kritériá.

Študovali ste a zároveň pracovali v USA? Jednoduché kroky na podanie daňového priznania.

Štatút študenta denného štúdia v USA nemá vplyv na oslobodenie od daní z príjmu.

Ďakujeme za správu. Čoskoro sa vám ozveme.